• YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara

Bir Hafıza Odası, Bir Anı Defteri, Bir Mektup...

Fotoğraf sanatçısı Semra Ege, bir başka usta fotoğrafçının, Orhan Cem Çetin'in Tut/Keep adlı yapıtına bakıyor, hafıza sanatını yaratan duygunun izini sürüyor.

Semra Ege

Tut Keep / Hafıza Odası / Anı Defteri / Mektup


Orhan Cem Çetin'in Tut Keep'i; Bir Hafıza Odası, Bir Anı Defteri, Bir Mektup...

"On beşinci yüzyılın ortasında Jacopo Ragone bir Hafıza Sanatı risalesi yazdı. Metnin Francesco Gonzaga'ya ithafı şu sözcüklerle başlıyordu: 'Çok saygıdeğer Prens, yapay hafıza, Cicero' nun öğrettiği ve Aquinolu Aziz Tommaso'nun teyit ettiği üzere, iki şey aracılığıyla geliştirilir: yerler ve imgeler. " (1)

Tut Keep : Bir mektup.

Tut Keep: Bir mektup


Mektubu açtığımda Orhan Hoca'nın hafıza odasında olduğumu fark ediyorum. Bir çeşit nesneler koleksiyonu - Orhan Cem Çetin'in nadir şeyler odası.

Tut Keep - İç kapak / Künye

"Pek çok sanatı icat eden Yunanların bir hafıza sanatı da icat ettiği, bu sanatın da tıpkı diğerleri gibi Roma'ya aktarıldığı, oradan da Avrupa geleneğine geçtiği pek bilinmez. 'Yer ve İmgeler' i hafızaya nakşetme yoluyla ezberlemeyi amaçlayan bir sanattır bu."(2)


Orhan Cem Çetin'in Tut Keep'i için muazzam bir "Hafıza Sanatı'' ürünü diyebiliriz. Bir bellek çalışması..


Mukaddes bir geçmişi olan bu sanat, bütün ezberleri bozma biçimiyle yer almıştı Tut Keep'te. Nesnelere yüklediğimiz anlamlar da çoğunlukla insanlara yüklediğimiz anlamlar gibi değil midir?


'Tanıdığımız birini görmek' diye adlandırdığımız basit eylemin bile, kısmen zihinsel bir eylem olduğundan bahseder Proust, Kayıp Zamanın İzinde'de, Baktığımız insanın dış görünüşünü ona ilişkin oluşturduğumuz kavramlarla doldurduğumuzdan ve o kişiye her baktığımızda aslında bu kavramları gördüğümüze dem vurur.. Nesneler için de geçerli değil midir bu? Nesnelere yüklediğimiz bizatihi anlam artık onların imge boyutu olmuyor muydu?

Fotoğraf: Semra Ege

Nesnenin dış kabuğunu soyup içine girdiğimizde karşılaştığımız şey, o nesne ile geçirdiğimiz anlar bütününün tamamıdır. Orhan Cem Çetin'in Tut Keep'i de öyleydi: Yıllar önce hissettiğimiz bir kokunun yıllar sonraki görsel tasviri.


Amigdala unutmuyor.