top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Bulanıklaşan Zaman Beliren Aşk

"Herkes kendi gölünün canlısı mı, ortak bir göl yaratılabilir mi, yeni göller oluşturmak mümkün mü?" Burcu Karakoç, Latife Tekin’in Zamansız'ı üzerine yazdı.


Postmodernizmin ünlü isimlerinden Latife Tekin, son romanı Zamansız'ı Mayıs 2022’de yayımladı. Tekin’in karantina günlerinde yazdığı bu kitap; zaman ve mekânın belirsiz olduğu bir aşk hikâyesinin imgesel bir anlatımı.Karantina sürecinde insanın dünyayla kurduğu ilişki zorunlu bir değişikliğe uğradı. Zaman algısı, iletişim biçimleri, doğanın insan için anlamı gibi noktalarda deneyimlenmemiş duygu ve düşünceler içinde kaldık. Büyük bir belirsizlik, zaman zaman çaresizlik yaşarken doğaya ve birbirimize olan ihtiyacın hayati bir karşılığı olduğunu gördük. Yazarın Zamansız'da karantina sürecindeki duygusal atmosferi bir aşk hikâyesi özelinde doğrudan dile getirdiğini kesin bir dille söylemek mümkün değilse de kullandığı metaforlar ve dile getirdiği duygu durumları bana o dönemin hissiyatını derinden hissettirdi. Kaybetme endişesi, ölüm, öngörememe durumunun yarattığı sonsuzluk ve tahammülsüzlük, plansızlık, zamanın yeni yeni anlamlar doğurması ve belirsizliği güçlendiren bir olguya dönüşmesi gibi durumlar; karantina dönemiyle kitabın ortak duyguları olduğunu düşündürdü.


Latife Tekin, bu romanında aşkı ve cinselliği tüm açmazlarıyla dile getiriyor. Aşkın; zamanın ötesinde, sınırsız, sonsuz, ölçüsüz hallerini yansıtıyor. Aşkın insanın var oluşunu çoğaltıp umudunu diriltme olasılığı, yaşam arzusu ve coşkusunu içinde barındıran cinselliğin aşkla bütünleşmesi, duygusal tutarsızlıklar ve kaybediş romanda karşımıza çıkıyor. Yalnızlığın özlemle birleşmesi, uçsuz bucaksız bir başınalığı beraberinde getiriyor.


Odağına doğayı ve doğaya ait pek çok unsuru alan yazar; aşk ve cinselliği göl, dağ, deniz ve kuşlar üzerinden şekillendirdiği imgeler ve çağrışımlarla ele alıyor. Yıldızlar, bulutlar, sazlıklar, böcekler, gelincik ve yılan balığının öyküsüne katkı sağlayan, okuyucunun hayallerini derinleştiren ögelerden oluyor. Doğaya ait sesler, görüntüler; hikâyeyi sırtlayıp cinselliğin ya da farklı kimi hislerin ifade ediliş şekline dönüşüyor. Romanın başından sonuna kadar bu aşk anlatısı için belki bir mekân olarak konumlandırabi