top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

3. "Kadın Öyküleri” Kısa Öykü ve Şiir Yarışması başvuraları başladı

Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak ve kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla planlanan, bu yıl da öykü ve şiir yarışması olarak düzenlenen Konak Belediyesi “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü ve Şiir Yarışması'na başvurular başladı.


"Konak Belediyesi “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü ve Şiir Yarışması: Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak ve kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla 2021 yılında ilki yapılan ve her yıl düzenli olarak yapılması planlanan, bu yıl da öykü ve şiir yarışması olarak düzenlenen bir etkinliktir."


KONAK BELEDİYESİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


“KADINLAR, GELECEK VE DEMOKRASİ ” KONULU

KADIN ÖYKÜLERİ

KISA ÖYKÜ VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1)YARIŞMANIN AMACI

Konak Belediyesi “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü ve Şiir Yarışması; edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak ve kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla 2021 yılında ilki yapılan ve her yıl düzenli olarak yapılması planlanan, bu yıl da öykü ve şiir yarışması olarak düzenlenen bir etkinliktir.

2)YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1-Yarışmaya başvuru ücretsiz olup yurt dışı katılımına açık olacaktır.

2-Yarışma 18 yaş üstü ve SADECE KADIN katılımcılara açıktır.

3-Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanları, birinci derece yakınları, jüri üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

4-Yarışmaya katılım bireyseldir. Ortaklaşa yazılan eserler kabul edilmeyecektir.

5-Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir eserle katılabilir. Birden fazla eser gönderenler değerlendirme dışı tutulacaktır.

6-Yarışmaya katılımlar e-mail yoluyla kabul edilecektir.

7-Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

3) YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ

1-Yarışma dili Türkçedir. Farklı bir dille yazılan eserlerin çevirisi yapılmayacak olup değerlendirme dışı tutulacaktır.

2-Yarışmanın konusu “Kadınlar, Gelecek ve Demokrasi ” olarak belirlenmiştir.

3-Yarışmaya gönderilen eserler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

4-Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

5-Yarışmayakatılacak Kısa Öyküler, Word belgesi A4 boyutunda, en fazla 3 sayfa olacak şekilde, Times New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.

6-Yarışmaya katılacak şiirler Word belgesi A4 boyutunda, Times New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır. Sayfa –satır sınırı yoktur.

7-Dil bilgisi, yazım kuraları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

4) ESER TESLİMİ

1-Eserler yalnızca konakoykuyarisma@gmail.com mail adresinden kabul edilecektir.

2-E-mail’in konu kısmına “Kısa Öykü Yarışması Başvurusu” yazılacaktır. İçerik kısmına da rumuz (En az 6 harfli, anlamlı veya anlamsız harf ve sayılardan oluşmalıdır. Rumuz eser sahibinin adını ve soyadını içeremez), eser sahibinin adı, soyadı,eserin ismi, eser sahibinin ikametgah adresi ve telefon numarası yazılmalıdır.

Ek dosya olarak; ismi verilmiş eser dosyası ve Ek-1 deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir.

3-Eser son gönderim tarihi 6 Ekim 2023’dir.

5) ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden geçer. Ön jüri değerlendirmesi teknik inceleme olup şartname kuralarına uygun olup olmadığına bakılacaktır. (Ön jüri Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün personellerinden görevlendirilir)

2-Şartnamede belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir.

3-Jüri, incelemelerini 31 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlar.

4-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Tüm katılımcıların puanlaması ve sıralaması yapılır. Eşit puan almış eserler teknik ve içerik olarak yeniden değerlendirilip bir sıralamayapılacaktır.

5-Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından kitap olarak basılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserleri, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

6-Sonuçlar 6 Kasım 2023 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından açıklanacak, ödül töreni 20-26 Kasım 2023 haftasında düzenlenecektir.

7-Ödül almaya hak kazananların ücretleri kişisel hesaplarına yatırılacaktır.

8-Ödül almayı hak edenler, Herhangi bir nedenle şartnameye uymadıkları anlaşılması ya da kendisine hiçbir şekilde ulaşılmaması durumunda tutanak tanzim edilerek söz konusu ödül, sıralamaya göre bir sonraki katılımcıya verilir.


6)-YARIŞMA TAKVİMİ

Son gönderi Tarihi: 6 Ekim 2023

Jüri Değerlendirme: 16 -31 Ekim 2023

Sonucun Açıklanması: 6 Kasım 2023

Ödül Töreni: 20-26 Kasım 2023 Haftası


7)-ÖDÜLLER

Öykü Birincilik Ödülü: 10.000 TL+Plaket

Öykü İkincilik Ödülü: 8.000TL+Plaket

Öykü Üçüncülük Ödülü: 6.000TL+Plaket

Öykü Jüri Özel Ödülü: 5.000TL+Plaket

Şiir Birincilik Ödülü: 10.000 TL+Plaket

Şiir İkincilik Ödülü: 8.000TL+Plaket

Şiir Üçüncülük Ödülü: 6.000TL+Plaket

Şiir Jüri Özel Ödülü: 5.000TL+Plaket


Ödül Komisyonu üyelerine (jüri üyeleri) hizmet bedeli verilmesi


8)- JÜRİ ÜYELERİ

Öykü

Esra KAHYA - Yazar

Handan GÖKÇEK ( CANDAN ) - Yazar

Nilüfer Yıldız ŞENDUR- Editör/Yazar

Nalan YILMAZ Yazar

Ayşe Başak KABAN – Yazar

Şiir

Hülya Deniz ÜNAL – Şair

Emel İRTEM – Şair

Elif SOFYA - Şair


9-ESER GÖNDERME ADRESİ

Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı

İletişim Numarası: 0507 4722107

Web Adresi: www.konak.bel.tr

Comentários