top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Alfa Kitap'tan beş kitaplık seçki!

Marx ve Engels’i etkileyen Eski Toplum, Rus Devriminin kritik aşamalarını “aşağıdan” bir tarihsel bakışla ve özgün yorumlarla değerlendiren Rus Devrimi, Noam Chomsky, Medya Gerçeği kitabıyla medyanın hükümet, sermaye ve elit kesimlerle sıkı fıkı bağları ve çıkar ilişkileri temelinde işleyiş mekanizmasını işliyor.


ESKİ TOPLUM

Eski Toplum, Darwin’in kitaplarında gönderme yaptığı Marx ve Engels’i etkilemiş, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni için esin kaynağı olmuş ufuk açıcı bir çalışmadır. İnsanlığın tüm serüvenini ve yaşayış biçimlerini kullandıkları aletlerle, ürettikleri kurumlarla, mülkiyet ilişkileriyle, oluşturdukları klan, aile, kabile gibi çeşitli topluluklarla ve daha pek çok parametreyle açıklamaya çalışır.


GÖBEKLİTEPE ve SEMBOLLER

Göbeklitepe’yi Anlamak: Göbeklitepede Yer Alan Sembollerin Arkeolojik, Tarihsel, Dinsel ve Günümüzdeki Kullanımları Yönünden İncelenmesi

–Prof. Dr. Veysel Ayhan & Dr. Esra Tüylüoğlu

Korkutan Bir Hayvanat-ı Berriyye: Göbeklitepe’nin Tasvirlerini Okumak

–Doç. Dr. Thomas Zimmermann

Göbeklitepe’deki Hayvanların Eski Anadolu ve Mezopotamya’da  Tasvirleri

–Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı

Göbeklitepe’de Geçen Hayvan Figürlerinin Kutsal Kitaplardaki Karşılığı

–İbrahim Halil Er

Bir İletişim Yöntemi Olarak Semboller ve Göbeklitepe’de Yer Alan Hayvan Sembollerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

–Pelinsu İnceli & Sezen Garip

Göbeklitepe’deki Hayvan Sembollerinin Günümüzdeki Kullanımları ve Tasvirleri

–Dr. Esra Tüylüoğlu


RUS DEVRİMİ

1917 Rus Devrimi, 20. yüzyılın dönüm noktalarından biri olan ve bıraktığı mirasla günümüzü hâlâ etkileyen çığır açıcı bir hadisedir. Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle erişime açılan arşivler sayesinde tarihçilerin devrimi daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi mümkün hale gelirken Rus Devrimine ilişkin yeni yorumlar ve anlatılar da peş peşe ortaya çıkmıştır.