top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Aşkın 7. Harikâsı Tac Mahal mi, Aşk Mahal mi?

Aylin Yılmazer yazdı: "Ayfer Feriha Nujen'in genç yaşlarında yazdığı Aşkın 7. Harikası Tac Mahal, şiir ile düzyazının iç içe geçtiği bölümlerden oluşuyor tıpkı halk hikâyelerinde olduğu gibi."


Aylin Yılmazer

“Artık hikâye benimdi, kesilen koluma karşılık... Bense bu kalenin bir muhafızıydım, dinlediğim hikâyeye karşılık!”

Bazı kitap ya da yazarlarla kurduğumuz bağ, bizi farklı deneyimlere sürükler. O yazar ya da kitap yaşamımızın bir parçası hâline gelir, zihnimizi sarar, kalben düşünmemize sebep olur. Yazardan bağımsız kendi dünyamızda yaşadığımız yüce bir zihinsel durumdur okumak. Yazarın yüzyıllar önce yaşamasının ya da o anda yaşıyor olmasının pek de bir önemi yoktur aslında. Zeynep Merdan’ın “Bir Kitaba/Yazara Aşık Olmaya Başladığınızı Gösteren İşaretler” başlıklı paylaşımını gördüğümde aklımdan geçenler bunlardı. Muhatabı, yaşamımdaki okunmaktan öteye geçen yazarlardı. Ayfer Feriha Nujen de gönül bağı kurduğum yazarlardan biri. “İnsanlardan çok uzak bir dünyam var benim. Dünya ile bağımı kitaplar üzerinden kuruyorum. Bahçelerde dolaşıyorum.” Ayfer Feriha Nujen’e, dünyasının kapılarını bize araladığı için minnettârım.
“Demiri ateşe attı, ateşte demirin yüreği yandı! Maşasını ocağa daldırdı, alev alev har kusan demiri yarasına bastı. Agra'nın o kör sokağından taşan sesi, Tac Mahal'in içinde 7 kez yankılandı. Evren 7 günde yaratıldı. 7.gün Âdem'e can indi... Ruhundan Havva var edildi. Usam'ın sesi avluya aktı, avludaki suya bir şaşkınlık düştü, dağıldı... Suda her hale bir kez daha yankılandı! Bu yurtsuz, yersiz dergâhın içinde herkes birbirine kavuştukça uzaktı.”


Aşkın 7. Harikası Tac Mahal’i genç yaşlarında yazmış Ayfer Feriha Nujen. Şiir ile düzyazının iç içe geçtiği bölümlerden oluşuyor tıpkı halk hikâyelerinde olduğu gibi. Aşkı dünyevi aşktan ilahi aşka yöneliş boyutunda masalsı ve etkileyici bir üslûpla aktarıyor.


“Dünyada insanlar ikiye ayrılır: Tac Mahal’i görenler ve görmeyenler” Edward Lear

Mekânın da, anlatının atmosferine katkısı büyük… Büyüleyici bir güzelliği var Tac Mahal’in. Bunu sağlayan sadece estetik yönü ve mimari özellikleri değil elbette. Tac Mahal’in, çok büyük bir aşkın dünya üzerine bırakılmış bir yansıması, işareti, taşla, mermerle dışavurumu olması. Şah-ı Cihan’ın Mümtaz Mahal’e duyduğu büyük aşkın…

Ah Min’el Aşk!

“Akşamdı... Tac Mahal yalnızca bir anıt değildi. Onda sır sır, düğüm düğümdü aşk, mührünü giziyle var kılıyordu avluya sokulanların yüzünde...”

Ayfer Feriha Nujen; Mevlana’dan Şems’e, Leyla ve Mecnun’dan İbrahim’e, Eyüb’e ve Yusuf’a hikâyeleri olanları, aşk yolunda kendilerini unutanları, Tac Mahal’in ılık ılık damlayan günbatımı kızıllığında telmih ediyor. Tasavvuf, mekân ve anlatı geleneğinin şiirsel bir dille birleştirildiği masalsı bir eser Aşkın 7. Harikâsı Tac Mahal, Ve belki bizi de peşinden sürükleyecek bu gül kokulu dergah, nam-ı diğer Aşk Mahal…


AŞKIN 7. HARİKÂSI TAC MAHAL

Ayfer Feriha Nujen

Mola Kitap, 2011

bottom of page