top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Cadıların ve büyünün gerçek olduğu bir dünya hayal edin

Lizzie Fry’ın romanı Cadılar Meclisi, güç dengesinin kadınların lehine olduğu bir dünyada kendisini tehdit altında hisseden ataerkilliğin tanıdık hikâyesini anlatırken, kadınların gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.


Cadılığın gerçek olduğu ve anneden kıza miras kaldığı kurgusal bir dünyada büyüyen kadın düşmanlığını anlatan romanın hikâyesi, bugün dünyanın her yerinde görülen, kadınların özerkliğine yönelik saldırılarla da paralellik taşıyor.


Cadıların ve büyünün gerçek olduğu bir dünya hayal edin; insanlarla cadıların yan yana, barış ve uyum içinde yaşadığı bir dünya!

Büyü, cadılar tarafından kendi kızlarına aktarılan önemli bir güç ve miras... Ergenliğe girer girmez Elementalist bir cadı olduğunu öğrenen 18 yaşındaki Chloe de bu kızlardan biri ve onu güçlerine kavuşturup bu öyküyü başlatan, epey sarsıcı bir ritüel.


Kadınlar arasındaki bu güç aktarımının farkında olan ve gerçeğin aksine, sahip oldukları potansiyeli onlara layık görmediğinden kötüye kullanabileceklerini düşünen bir liderse bu evrenin çürük dişi. Emrinde çalışan Nöbetçiler’le birlikte dünyadaki tüm cadıları, kendi elleriyle kurdukları gettolarda toplamayı hedefleyen Başkan, ülkedeki terörün önemli bir kısmını cadılara dayandıran tezini, ulusa sesleniş konuşmalarından birinde dillendirecek kadar gerçekçi buluyor: “Artık cadıların kadınsal aşırılıklarının bozduğu dengeyi düzeltmek için çalışmalıyız. Kendimizi korumamız gerektiği kadar, onları da kendilerinden korumalıyız. Yüce İsa Mesih’in sözlerini tekrar etmek gerekirse: Onları bağışlayın çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”


Ne var ki gerçek, kendi ekibinden birinin ihanetiyle açığa çıktığında kartlar herkes için yeniden karılacak…


*Okültizm veya gizlicilik, genel anlamıyla, din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar bütünüdür.


Lizzie Fry çok sayıda film yapım şirketiyle çalışmış olmasının yanı sıra, Londra Senaristleri Festivali yönetim kurulunun çekirdek üyesidir.


CADILAR MECLİSİ

Lizzie Fry

Epsilon Yayınevi, 2022

472 s.

Comments


bottom of page