top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Frankfurt Dersleri - Ingeborg Bachmann

Frankfurt Dersleri, savaş sonrası Alman dili edebiyatında bir mit haline gelmiş, Avusturyalı yazar ve şair Ingeborg Bachmann’ın Kasım 1959 ile Şubat 1960 tarihleri arasında Frankfurt Üniversitesi’nde misafir doçent sıfatıyla “Çağdaş Yazının Sorunları” üst başlığı altında verdiği beş dersin metinlerini kapsıyor.Yazarın rolü ve sorumluluğu, edebiyatın toplumedebiyatın olanaklarını sal işlevi, “Ben” sorunsalı ve isimlerle ilişki, Dil’in doğası ve sınırlamaları, ütopya olarak edebiyat bu beş dersin tematik içeriğini oluşturuyor. Günümüz yazarının ve şairinin “yeni bir hakikatteki payı nerede başlar?” sorunsalını odağa alan Frankfurt Dersleri, Bachmann'ın savaş ve faşizm deneyimiyle ilişkilenen düşüncelerini sergilemesinin yanı sıra dil etiğini ve estetik meselelere dair temel görüşlerini temsil eden can alıcı sorular ve saptamalarla, her daim hakiki bir duyarlığa ve sağlam bir entelektüel birikime sahip olması gereken çağdaş edebiyata derinlikli bir bakış açısı sunuyor.


Thomas Bernhard’ın “Bu yüzyılda ülkemizin [Avusturya’nın] ürettiği en zeki ve en önemli kadın yazar”, Heinrich Böll’ün “Parlak bir entelektüel” diyerek övdüğü Bachmann Frankfurt Dersleri’nde yeni bir edebiyatın nasıl vücut bulabileceğini keşfetmeye çalışıyor: “Yeni bir dilin yeni bir üslubu olmalıdır ve dil o üsluba ancak içinde yeni bir ruh barındırıyorsa sahip olabilir.”


Yazar: Ingeborg Bachmann, Çeviren: İlknur Özdemir, İstanbul, 2020, Yapı Kredi Yayınları, 104 s.

コメント


bottom of page