top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Kaza Geliyorum Der ama biz mi görmeyiz?

Yağmur Ertekin’in günümüzde hâlâ sıklıkla yaşanan iş kazaları üzerine yazılmış öykülerden oluşan Kaza Geliyorum Der adlı kitabı okurla buluştu.

“Kaza geliyorum demez” dilimize pelesenk olmuş, halk arasında çok yaygınlaşmış bir deyim. Aslında “Kaza geliyorum der” ama biz bunu duymayız, görmezden geliriz.

Gün içinde telaşla ve koşturmacayla geçen hayatlarımız, acele verdiğimiz bir karar, ihmalkâr bir davranış yüzünden bizi sevdiklerimizden kopartabilir. Her gün yüzlerce kaza aslında bildiğimiz ama bir tedbir alıp uygulamadığımız eylemlerden dolayı yaşanıyor. Evde, okulda, iş yerinde alacağımız en ufak bir tedbir bizi olası kazalardan koruyacak ve sevdiklerimizden koparmayacaktır.


Yazar, âdeta kaleme aldığı öyküleriyle bu gerçeği bize yaşatarak gösteriyor. Aslında çevreden duyduğumuz ve hiç yabancısı olmadığımız hikâyelerin kapılarını ardına kadar açıyor. Şu ana kadar gözden kaçırdığımız küçük ve basit bir tedbirle kazalardan, çevremizdeki tehlikelerden nasıl korunacağımızı, kaçınacağımızı etkileyici bir üslupla okuyucusuna sunuyor. Sonu acı biten hayatların gerçekçi bir üslupla kaleme alındığı kitaptan ders çıkarmak da okuyucuya düşüyor.


Yağmur Ertekin 1987 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini çeşitli Anadolu ilçelerinde sürdürerek Ankara’da tamamladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde Çalışma Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Görevini halen burada sürdürmektedir.


Kadın ve göç hikâyelerini işleyen Ötekileri Görmek adlı kitabı 2020 yılında yayımlandı. Yazar, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan kişilerle söyleşiler yaptı ve söyleşileri öyküleştirerek bu kitabı hazırladı. Yağmur Ertekin, Ankara’da yaşamayı ve kitaplarını kaleme almayı sürdürmektedir.


KAZA GELİYORUM DER

Yağmur Ertekin

Ayrıkotu Yayınları, 2022

Tür: Öykü

104 s.

Comments


bottom of page