top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Romain Gary'den "Biletiniz Buraya Kadar"

Fransız edebiyatının dâhi kalemi Goncourt Ödüllü Romain Gary'den, Fransa'da büyük yankı uyandıran ve hararetli tartışmalara yol açan bir roman: Biletiniz Buraya Kadar. Gary, Biletiniz Buraya Kadar'da erk, erkeklik, iktidar, kazanma hırsı, genç kalma gibi hem kadim hem de alabildiğince güncel sorunları muzip ve bilgece ele alıyor.


Orta yaşlarının son yıllarını sürmekte olan varlıklı sanayicinin yolu genç bir kadınla kesişir. Bu tarihler aynı zamanda yaşlı Avrupa'nın da yeni bir bunalımı yaşadığı yıllardır. Mevcut koşullar yaşama her bakımdan üstün gelmiş bir erkeğin ruhsal ve cinsel anlamda yetersizlik sarmalına girmesine, derin bir erkeklik açmazına düşmesine yol açar. Çünkü erillerin dünyası hep güçlü olma ve kazanma üzerine kuruludur. Erkek, iş yaşamındaki kaybetmeyi bile tolere edebilir ama cinsel yönden "küçülmeye" asla tahammülü yoktur. Bir kez içine kurt düşmeye görsün, yer bitirir kendini ama korkunun ecele faydası yoktur: "Tükenen boğa, işinin bitirilmesini düşler, başını eğer ve son darbenin indirilmesini bekler."


BİLETİNİZ BURAYA KADAR

Romain Gary

Çeviren: Aykut Derman

Sel Yayıncılık, 2021

191 s.
bottom of page