top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Sembol ve Anlam: Batı Resminde Kutsalın Temsili

Sanat tarihçisi Serap Yüzgüller’in yazdığı Sembol ve Anlam: Batı Resminde Kutsalın Temsili, Batı resmini anlam bakımından daha iyi değerlendirebilmek, resimlerde kullanılan sembolik öğeler aracılığıyla anlam katmanlarını zenginleştirmek suretiyle eserin anlatısının nasıl güçlendirildiğini görebilmek için gerekli bilgileri veriyor.

Sembol ve anlam ilişkisine dayanan sanat, üretildiği toplumların iç dinamiklerinin yanı sıra inançlarıyla, gelenekleriyle, kültürel birikimleriyle belirlenen bir görsel dil kullanıyor. Özellikle her coğrafyanın klasik sanatıyla ilgilenmek isteyenlerin, o coğrafyaların ilgili dönemlerinde sahip oldukları sembolik dili anlayabilmesi için kültür ve dinler tarihi hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Yaklaşık on sekizinci yüzyıla kadar geçen süreçte Batı sanatında dini, mitolojik, tarihi konulara odaklanan eserler üretildiği de göz önüne alınırsa, Batı resmindeki anlama ulaşmanın kilidini açan anahtarın sembolleri ve motifleri bilmek olduğu açıkça görülüyor.


Kitapta, ortak sembolik görsel dilini “kutsal” üzerinden kurup geliştiren Batı kültüründe Ortaçağ, Rönesans, Maniyerist ve Barok dönem resim sanatında sıklıkla kullanılan on temel motif inceleniyor. Sembol ve Anlam: Batı Resminde Kutsalın Temsili, kutsalı ifşa ve inşa ederken bu motiflerin nasıl kullanıldığına, nüanslarla onlara nasıl farklı anlamlar kazandırıldığına ve bir resme bu “gösterenler” doğrultusunda bakıldığında anlamın nasıl derinleştiğine dair bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularla sanatsal, ikonografik, teolojik bir buluşma sağlıyor.


Serap Yüzgüller 1977 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında aynı bölümde Prof. Dr. Uşun Tükel danışmanlığında başladığı doktora çalışmasını, “Batı Sanatında İsa’nın Mucizelerinin İkonografisi: Başlangıcından Karşı-Reformasyon’a Kadar” başlıklı tezini vererek tamamladı. Doktora çalışması sırasında TÜBİTAK bursuyla gittiği Londra Warburg Institute’de araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta olan Yüzgüller, aynı zamanda Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde “Mitoloji ve İkonografi” derslerini vermektedir. Uşun Tükel ile birlikte “Sözden İmgeye: Batı Sanatında İkonografi” başlıklı kitabın yazarı olan Yüzgüller, Batı sanatı ve ikonografisi üzerine çalışmalarını editörlük ve çeviri alanlarında da sürdürmektedir.


SEMBOL VE ANLAM

Serap Yüzgüller

Hayalperest Kitap, 2023

262 s.

Comments


bottom of page