top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

İşleyen Kurmaca atölyeleri yeni gruplarla devam ediyor

Yazar Fadime Uslu ve eleştirmen Doğuş Sarpkaya’nın ortak düzenledikleri İşleyen Kurmaca dersleri yeni dönemde yeni atölyelerle devam ediyor: Temel Atölye 3. Kur ve Diyalogda Derinleşme


Ortak bir çabanın ürünü olan İşleyen Kurmaca platformu sürekli yenilenen içeriğiyle yeni dönem derslerine devam ediyor. Yazar Fadime Uslu ve eleştirmen Doğuş Sarpkaya’nın yürütücülüğünde gerçekleşecek Temel Atölye 3. Kur dersleri 4 Aralık Cumartesi, Diyalogda Derinleşme dersleri ise 5 Aralık Pazar günü başlayacak. Her iki atölye de 11.00-13.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek.


Diyalogda Derinleşme

Devam atölyesi olarak adlandırılabilecek bu derslerde kurmacanın diğer sanatlarla ilişkisine odaklanarak, katılımcıların yazma ve okuma deneyiminin derinleştirilmesi hedefleniyor.


5 Aralık 2021 tarihinde başlayacak yeni dönemin teması “Diyalog”.

Diyalog yazarken nelere dikkat ederiz? Diyalog sadece diyalog mudur? Atmosfer yaratırken konuşmalardan nasıl yararlanırız? Betimleme için diyalogdan faydalanabilir miyiz? Karakter, olay ve durumun diyalogla dinamik ilişkisi hangi yollarla kurulur?… Ve benzeri soruların masaya yatırılacağı derslerde örnek eserlerdeki diyalogların çözümlemesi yapılacak.


Her derste en az bir film, bir öykü, bir resim incelenecek ve kurmacanın doğası üzerine tartışmalar yürütülecek. Her yeni grupta yeni bir müfredatın takip edildiği derslerde her hafta bir yazma ödevi verilecek, yazılan ödevler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecek.Temel Atölye 3. Kur</