top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Homo sapiens'in evrimleşme sürecine çok boyutlu bir bakış

Popülasyon genetiği alanına büyük katkılar sağlamış ödüllü biliminsanı Luigi Luca Cavalli Sforza, Kültürün Evrimi'nde genetik biliminden biyolojiye, kültürel antropolojiden dilbilime uzanarak disiplinlerarası bir yaklaşımla insanlık tarihinin yüz bin yıllık serüvenini yeniden okuyor.


Evrim kuramının anahtar kavramlarından hareketle, "yaklaşık yüz bin yıl önce, bugün yaşayan herkesin atası olan bir avuç insanın gündelik iletişim kurma becerisi geliştirmiş olması sayesinde" filizlenerek insanlığa eşlik etmiş kültürel gelişim süreçlerini mercek altına alan ve biyolojik evrim ile kültürel evrim arasındaki dinamiklerin örtüştükleri ve ayrıştıkları yanların izini süren Kültürün Evrimi, Homo sapiens'in evrimleşme sürecine çok boyutlu bir bakış sunarken nereden geldiğimizi, bugün nerede durduğumuzu, bundan sonra nereye gidebileceğimizi düşünmeye de teşvik ediyor.

Luigi Luca Cavalli Sforza, 1922'de Cenova'da doğdu. 1944'te Pavia Üniversitesi Tıp Bölümü'nü bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi'nde bakterilerin genetiği üzerine araştırmalar yaptı. 1950'de İtalya'ya döndü, Milano Seroterapi Enstitüsü'nde mikrobiyoloji biriminde araştırma direktörü olarak görev yaptı. 1951'de Parma Üniversitesi'nde insan popülasyonlarının genetiği üzerine araştırmalar yaptı. 1960'ta Pavia Üniversitesi'nden genetik alanında profesörlük unvanı aldı. 1962'den 1970'e kadar Parma ve Pavia üniversitelerinde ders verdi. 1970'te geçtiği Stanford Üniversitesi'nden 1992'de emekli oldu. 1994'te CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche; Ulusal Araştırma Konseyi) laboratuvarında moleküler genetik üzerine araştırmalar yaptı. Accademia Nazionale dei Lincei (Lincei Ulusal Akademisi) ve Royal Society kuruluşlarında üyelik yaptı. Çalışmalarıyla araştırma alanına yaptığı katkılardan dolayı CNR Altın Madalyası ve Balzan Ödülü'nün (1999) yanı sıra pek çok ödüle layık görüldü. 2018'de Belluno'da öldü. Literatüre katkıları arasında Genetics, evolution, and man (Genetik, Evrim ve İnsan, 1976, W.F. Bodmer'le birlikte), The history and geography of human genes (İnsan Genlerinin Tarihi ve Coğrafyası, 1994, P. Menozzi ve A. Piazza'yla birlikte), Consanguinity, inbreeding and genetic drift in Italy (İtalya'da Akrabalık, Soy İçi Üreme ve Genetik Sürüklenme, 2004), Il caso e la necessità: ragioni e limiti della diversità genetica (Rastlantı ve Gereklilik: Genetik Çeşitliliğin Nedenleri ve Sınırlılıkları, 2009) gibi çalışmaları bulunmaktadır.


KÜLTÜRÜN EVRİMİ

Luigi Luca Cavalli Sforza

Tellekt Yayınları, 2021

Çeviri: Tolga Esmer

Tür: Antropoloji / Evrim

232 s.

Comments


bottom of page