top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Yavuz'un ezber bozan hikayesi

New York Times Book Review En İyi Kurgu Dışı Kitap Ödülü kazanan Tanrı’nın Gölgesi’nde Mikhail, orijinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metniyle Selim’in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan “Batı'nın yükselişi” teorileriyle birlikte altüst ediyor.


Epsilon, tarih profesörü Alan Mikhail’in, Times Literary Supplement, Publishers Weekly, History Today gibi mecralar tarafından yayımlandığı sene “Yılın En İyi Kitabı” olarak gösterilen Tanrı’nın Gölgesi - Yavuz Sultan Selim ve Bilinmeyen Hikâyesi adlı kitabını Yeşim Öksüzoğlu’nun çevirisiyle okurlara ulaştırıyor.


Alan Mikhail’in orijinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metni Selim’in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan “Batı'nın yükselişi” teorileriyle birlikte altüst ediyor. Kristof Kolomb’un Amerika’ya yaptığı yolculukları Müslümanları katletmeye yönelik beceriksizce girişimler olarak hikâye edişini, Osmanlı’da kölelerin toplumun seçkinleri hâline gelişini, Hıristiyan devletlerin köle ticaretinde dünyaya saldığı vahşeti aktarırken, Selim’in Osmanlı’sının dünya tarihindeki önemine dair bakışımızı tazeliyor.


Alan Mikhail, Yale Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı ve tarih profesörüdür. Ortadoğu ve dünya tarihi alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Ortadoğu ve çevresinin tarihi hakkında çok sayıda ödül almış otuzun üstünde bilimsel makalesi ve üç kitabı vardır. Bunların arasında, Osmanlı ve Türkiyat Araştırmaları Derneği’nden Fuat Köprülü Kitap Ödülü alan Under Osman’s Tree: The Ottoman Empire, Egypt, and Environmental History, Amerika Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti’nin Roger Owen Kitap Ödülü’nü alan Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History bulunmaktadır. 2018’de Alexander von Humboldt Vakfı’nın uluslararası düzeyde seçkin beşeri bilimci akademisyenler ve sosyal bilimcilere verdiği Anneliese Maier Araştırma Ödülü’nü aldı. Yazıları New York Times ve Wall Street Journal’da yayınlanmaktadır.


TANRININ GÖLGESİ

Alan Mikhail

Epsilon Yayınları, 2022

Çeviri: Yeşim Öksüzoğlu

584 s.

Comments


bottom of page