top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Kültürün insan deneyimi üzerindeki etkileri

Liah Greenfeld’in milliyetçilik üçlemesinin doruk noktası olan Zihin, Modernite, Delilik; insan toplum ve büyük dönüşümler arasındaki bağlantıyı yeni tartışmalara açıyor.

Modern insanın zihinsel hastalıkları ve modern yaşam arasındaki çift yönlü ilişkiyi çok disiplinli bir katmanda inceliyor.


Liah Greenfeld (1954 doğumlu), bireysel zihinden başlayıp medeniyet düzeyine kadar çeşitli düzeylerde insan sosyal gerçekliğinin bilimsel açıklamasıyla uğraşan İsrailli-Amerikalı bir Rus-Yahudi disiplinler arası bilim insanıdır. O, çağdaş sosyologlar arasında "en ikonoklastik" olarak adlandırıldı ve yaklaşımı, sosyal bilimlerdeki ana akım yaklaşımlara en büyük alternatifi temsil ediyor. Analizleri boyunca, insan düşüncesi ve eylemi hakkında ileri sürdüğü iddiaların ampirik temelini vurgulayarak, karmaşık insan fenomenlerini açıklamamıza yardımcı olmak için bir araya gelen birbiriyle ilişkili birçok hipotez arasında olduğu kadar farklı kanıt kaynakları arasındaki mantıksal tutarlılığın öneminin altını çiziyor. Düşüncemiz ve eylemimiz nadiren insan varoluşunun uygun bir şekilde izole edilmiş tek bir alanıyla sınırlı olduğu için, bunun yerine gerçekliğimizin aynı anda birden fazla alanı (örneğin, politik, dini, ekonomik, sanatsal) bağlamında meydana gelir. , vb.) Greenfeld, ampirik bir insanlık çalışmasının zorunlu olarak disiplinler arası olması gerektiği gerçeğinin altını çiziyor.


Milliyetçilik - Milliyetçilik: Moderniteye Giden Beş Yol (Harvard University Press, 1992), The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth (Harvard University Press, 2001) ve Mind, Modernity, Madness: The Impact of Culture adlı üçlemesiyle tanınır. İnsan Deneyimi Üzerine (Harvard University Press, 2013), Greenfeld sanat, edebiyat, bilim, din, aşk, akıl hastalığı, ideolojik politika, ekonomik rekabet vb. dahil olmak üzere modern sosyal gerçekliğin tüm yelpazesini inceledi ve yazdı.


ZİHİN, MODERNLİK, DELİLİK

Liah Greenfeld

Alfa Yayınları, 2023

Çeviri: Abdullah Yılmaz

752 s.

Comments


bottom of page