top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Bolşevizm Üzerine Metinler - Thorstein Bunde Veblen


“Bolşevizm her zaman fikirler ya da ‘ilkeler’ olarak yayılır. Bu, fikirlerin ve düşünce alışkanlıklarının bulaşması yoluyla gerçekleşir (…) Bolşevik düşünce şeması sıradan insana kolay gelir, çünkü büyük ölçüde yeni şeyler öğrenmeyi değil, eski bildiklerini unutmayı gerektirir (…) Önerilen yeni düşünce düzeni giderek artan bir kolaylıkla eski varsayımların yerini alacaktır, çünkü terk edilmeye mahkûm eski kanaatler sıradan insanın yaşamındaki maddi desteklerini yitirmiştir artık ve yeni maddi koşullar sıradan insanın düşünce alışkanlığını yeni düşünce düzenine doğru dönüştürecektir.”


“On sekizinci yüzyıl devrimleri askeri ve politik devrimlerdir ve tarihe mal olduklarına inanan Eski Devlet Adamları, devrimlerin yirminci yüzyılda da aynı yöntem ve araçlarla yapılabileceğine ve tersine döndürülebileceğine inanmaya devam etmektedirler. Ancak yirminci yüzyılda yaşanacak büyük ya da sonuç verici bir altüst oluş, zorunlu olarak sanayi alanında bir altüst oluş olacaktır (…)”


Bu derlemede yer alan metinler Veblen’in akademik çalışmalarda referans verilen,”bilinen” metinlerinden farklıdır. Politik derdi olan metinlerdir. Okuru, Veblen’in I. Dünya Savaşı sonrasındaki politik bakış açısını Bolşevizm üzerine yazdığı metinler üzerinden değerlendirmeye davet eder.

BOLŞEVİZM ÜZERİNE METİNLER

Thorstein Bunde Veblen

Çeviren: Barış Özçorlu, Devrim Kılıçer, Ömer Mollaer, Pelin Tuştaş

Derleyen: Eren Kırmızıaltın

Heretik Yayıncılık, 296 s.

Ankara, 2021.


Comments


bottom of page