top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

İşleyen Kurmaca Temel Atölye 26 Mart’ta başlıyor

Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya’nın birlikte yürüttüğü İşleyen Kurmaca Temel Atölye 26 Mart’ta başlıyor. Derslerde genel olarak bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecektir.İŞLEYEN KURMACA TEMEL ATÖLYE

İşleyen Kurmaca Temel Atölye’de genel olarak bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecektir. Kurmaca yazan, üstüne düşünen, okuma deneyimini çoğullaştırmak isteyen herkesin katılabileceği derslerde hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki, atmosfer, ritim, anlam örüntüsü oluşturma, anlatıcının konumu, anlatıcı türleri, bakış açısı, ayrıntının etkin kullanımı, etkinin derinleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.


Sait Faik, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Virginia Woolf, Kate Chopin, Truman Capote, Leyla Erbil, Henry Miller, Vladimir Nabokov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs’at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerimizin yazma deneyimimize etkisi tartışılacaktır.


Metin fikrinin oluşma aşamasından yazımının bitimine kadar geçen sürede karşılaşılan açmazlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmanın yürütüleceği dersler, metin çözümlemesi ve egzersizler ile ilerleyecektir. Atölye süresince öykü yazma ödevleri de verilecektir. Yazılan öyküler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecektir. Yazar adaylarına doğrudan geri bildirim yapılarak, önerilerde bulunulacaktır.


Dört hafta, her hafta iki saat ve zoom uygulaması üzerinden yapılacak dersler, cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Kayıt ve detaylı bilgi için WhatsApp: 0542 7879660.

E-posta: oykuatolyem@gmail.com


İşleyen Kurmaca Temel Atölye Ders Programı